برنامه‌های 10 ساله صنعت نفت کشور برای دستیابی به 15 فناوری پیشرفته جهانی

رئیس پژوهشکده مطالعات مخزن پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر این که نقشه راهبردی 10 ساله برای توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت از میدان نفتی اهواز به عنوان بزرگترین مخزن نفتی دنیا تدوین شده است، گفت: برای این منظور اقدام به رتبه بندی فناوری‌های مورد نیاز خواهد شد.

 

وفاق نیوز - دکتر محمد کرامتی افزود: متناسب با شرایط این مخزن اقدام به توسعه فناوری می‌شود؛ ضمن آن‌ که تاکنون 15 فناوری را برای رفع مشکلات چاه‌های نفتی این میدان شناسایی کرده‌ایم.

وی با اشاره به واگذاری پروژه توسعه فناوری برای دو میدان نفتی «یادآوران» و «اهواز» به پژوهشگاه صنعت نفت افزود: برای این منظور اقدام به تدوین نقشه راه میدان نفتی اهواز به عنوان بزرگترین میدان نفتی دنیا کردیم که این نقشه متناسب با شرایط این مخزن نفتی است.

کرامتی با تاکید بر این که نقشه بر اساس به کارگیری فناوری‌های پیشرفته ازدیاد برداشت، افزایش تولید و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای و عملیاتی تهیه شده است، اظهار داشت: این نقشه راه یک برنامه 10 ساله است که با سه محور اساسی برنامه‌های کوتاه مدت،‌میان مدت و بلند مدت آماه شد.

وی محور اول این نقشه را مربوط به مشکلات چاه‌های نفتی ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا اقدام به بررسی مشکلات چاه‌های نفتی اهواز خواهد شد که در این نقشه راه، فرآیندهای کوتاه مدت دو ساله در نظر گرفته شده است.

رییس پژوهشکده مطالعات مخزن پژوهشگاه صنعت نفت، محور دوم این نقشه را فرآیندهای میان مدت ذکر کرد و ادامه داد: در این رویکر اقدام به شناسایی مشکلات تأسیسات سطح الارضی این میدان نفتی خواهد شد؛ چرا که تاسیسات سطح الارضی می‌توانند مشکلات زیادی برای استخراج نفت ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که تاسیسات سطح الارضی متناسب با افزایش تولید و ترکیبات هیدروکربوری نفت و گاز و آب و توان تصفیه متناسب با تولید نباشند، چالش‌های زیادی در زمینه استخراج نفت ایجاد خواهد شد؛ از این رو در این نقشه راه، برای توسعه سطح تاسیسات فراروش برنامه میان مدت سه ساله دیده شده است.

کرامتی، محور سوم این نقشه راه را برنامه بلند مدت ذکر کرد و گفت: در این محور برنامه 10 ساله برای توسعه مکانیزم‌های مخزن، شناسایی و به کار گیری فناوری‌های ازدیاد برداشت در اسکیل مخزن پیش بینی شده است که در این زمینه مهمترین وظیفه و رسالت ما تحقق رویکرد جدید وزارت نفت در زمینه شناسایی فناوری‌های مخزن است.

رتبه بندی فناوری‌های ازدیاد برداشت

وی ابراز امیدواری کرد که در طول 10 سال اجرای پروژه توسعه فناوری میدان نفتی اهواز به کلیه فناوری‌های موجود در جهان در زمینه ازدیاد برداشت مخازن متناسب با میدان نفتی اهواز دست یابند ضمن آن که موفق به شناسایی ‌خواص سنگ و سیال این مخازن شوند.

کرامتی تاکید کرد: پروژه توسعه فناوری میدان نفتی اهواز یک کار تحقیقاتی عظیم است که از شناسایی مخزن آغاز می‌شود و تا ارزیابی مخزن، شناخت و شناسایی فناوری‌های روز جهانی و غربال کردن این فناوری ها ادامه دارد.

وی غربالگری فناوری‌ها برای این میدان نفتی را از دیگر اقدامات پژوهشگاه در میدان نفتی اهواز نام برد و اضافه کرد: بر اساس این اطلاعات به دست آمده از ارزیابی‌های این میدان نفتی، سناریوها و فناوری‌های مناسب برای ازدیاد برداشت در سطح مخزن، از لحاظ فنی و اقتصادی رتبه‌بندی می‌شوند و تعدادی از میان آنها که مناسب برای میدان اهواز است، انتخاب خواهند شد.

کرامتی یکی از رسالت‌های اصلی این پژوهشگاه در این پروژه 10 ساله را توسعه فناوری‌ها با کمک شرکای خارجی، دانشگاه‌های بین‌المللی، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های معتبر بین المللی عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا فناوری‌های موجود در این عرصه را رتبه‌بندی خواهیم ‌کرد و آن دسته از فناوری‌هایی که متناسب با ازدیاد برداشت از میدان نفتی اهواز است را بهره‌برداری می‌کنیم ضمن آن که این فناوری‌ها را توسعه خواهیم داد.

وی ابزار امیدواری کرد که در پایان این پروژه، کشور صاحب بسته‌های فناوری‌های پیشرفته در حوزه ازدیاد برداشت شود تا نه تنها در میادین نفتی کشور بلکه در میادین نفتی مشابه در سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

رییس پژوهشکده مطالعات مخزن پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر این که این فناوری‌ها تاکنون رتبه بندی نشده است، اظهار داشت: ما در حال حاضر در مرحله جمع آوری اطلاعات و شناسایی مشکلات مخازن هستیم و در این زمینه با شناسایی مشکلات مخازن، مشکلات دسته اول مخازن را شناسایی کردیم.

تمرکز فعالیت پژوهشگاه بر روی 15 فناوری

کرامتی با بیان این که این مشکلات در سطوح چاه، مخزن و تاسیسات است، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکلات 15 فناوری را شناسایی کردیم و کلیه فعالیت‌های ما نیز بر روی این 15 فناوری متمرکز خواهد شد.

آغاز فعالیت میدان نفتی یادآوران با نهایی شدن قرار دادها

این محقق با تاکید بر این که نقشه راه تدوین شده تنها برای میدان نفتی اهواز است به خبرنگار علمی ایسنا افزود: هر زمان که واگذاری میدان نفتی «یادآوران» به پژوهشگاه نهایی شود کار مطالعاتی آن را آغاز خواهیم کرد و متناسب با آن نقشه راه تدوین می‌شود.

وی با بیان این که در این پروژه برای هر فناوری یک نقشه راه تدوین می‌شود، یادآور شد: متناسب با هر کدام از حوزه‌های هدف، فناوری خاصی معرفی خواهد شد ؛ از این رو باید بدانیم در آن حوزه فناوری در چه سطح و جایگاهی قرار داریم.

مهمترین چالش چاه‌های نفتی کشور

رییس پژوهشکده مطالعات مخزن پژوهشگاه صنعت نفت با تاکید بر این که وضعیت چاه متاثر از وضعیت مخزن است، گفت: در حال حاضر در کشور دو گروه میادین نفتی داریم. یگ گروه میادین بالغ و بزرگ هستند که در 50 تا 60 سال اخیر کشف شدند و در حال تولید هستند و نیازهای فعلی کشور را تامین می‌کنند.

وی میادین نفتی اهواز، بی‌بی حکیمه، مارون و آب تیمور را از جمله این میادین تولیدی کشور دانست و اضافه کرد: دسته دوم میادینی مانند میادین نفتی یادآوران و آزادگان هستند که در مرحله اول توسعه قرار دارند.

کرامتی، افت فشار را از مهمترین چالش‌های صنعت نفت نام برد و اظهار داشت: تاکنون مخازن بالغ در مراحل اولیه تولید بودند که با فشار مخزن و یا با کمک برخی از فناوری‌های فراز آوری مصنوعی و پمپ‌های درون چاهی ‌منابع هیدروکربوری از آن استخراج می‌شد.

وی با تاکید بر این که در گذشته برخی از مخازن روزانه 20 تا 25 هزار بشکه نفت تولید می‌شد، ادامه داد: با توجه به این که این مخازن دارای فشار و انرژی مناسب بودند، توانستیم از بخش‌هایی که قابلیت تخلیه منابع هیدروکربوری دارند، نفت استخراج کنیم ولی اکنون ما در مرحله تولید ثانویه هستیم.

کرامتی با بیان این که برای برخی از مخازن در مرحله سوم تولید هستیم، گفت: در این مراحل باید سعی کنیم تا فشار مخزن را حفظ کنیم که برای این منظور نیاز به فناوری‌های روز جهان داریم و باید تولید را افزیش دهیم.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر در مرحله‌ای هستیم که دیگر قطعا به فناوری‌های نوین ازدیاد برداشت نیاز داریم، افزود: این فناوری‌ها باید در شرکت‌های بزرگ نفتی شناسایی و سپس بومی سازی و متناسب با مخازن نفتی بهره برداری شوند.

تخمین عمر چاه‌های نفتی بر اساس شرایط مخازن

رییس پژوهشکده مطالعات مخزن پژوهشگاه صنعت نفت عمر چاه‌های نفتی را بستگی به شرایط مخازن دانست و گفت: عمر چاه‌ها بر اساس شرایط زمین شناسی مخزن و نوع ‌سنگ و سیال تعیین می‌شود.

وی یکی از زمینه‌های استفاده بهینه از مخازن را حفظ فشار و انرژی آنها دانست و افزود: بهترین استراتژی استخراج از مخازن نفتی آن است که از روز اول تولید و در زمان شروع فعالیت‌ها، فشار مخزن حفظ شود و نباید اجازه دهیم که این فشار از بین برود؛به گونه‌ای که اگر یک بشکه نفت استخراج و مقادیری از انرژی مخزن کاسته می‌شود، باید به همان میزان فشار حفظ شود؛ چون در آینده جبران انرژی از دست رفته مخزن بسیار سخت خواهد بود.

کرامتی با بیان این که همیشه تصور بر این است که دارایی‌های مخزن، میزان منابع هیدروکربوری آن است، خاطرنشان کرد: این در حالیست که مهمترین دارایی یک مخزن نفتی انرژی مخزن است که ما از آن غافل هستیم.

/ایسنا.

اوقات شرعی