روش جدید محققان ایرانی در شناسایی نشتی مخازن با امواج صوتی

محققان دانشگاه صنعتی شریف روش جدیدی را توسعه داده‌اند که با استفاده از تحلیل امواج صوتی منتشر شده در لوله‌ها و مخازن سیال، می‌تواند با دقت و سرعتی بالاتر بروز نشتی را تشخیص داده و حتی نوع آن را نیز مشخص کند.

 

 

وفاق نیوز - نشت کردن سیال از لوله‌ها و مخازن در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز می‌تواند در برخی موارد خسارت‌های سنگینی را به بار بیاورد، لذا تشخیص آن هر چه در زمان کمتری صورت بگیرد از خطرات و خسارت‌ها کاسته می‌شود. چنین کاری با وجود کیلومترها خط لوله یا مخازن بسیار بزرگ کار ساده‌ای نیست.

هم اکنون روش‌هایی وجود دارند که با بررسی شدت و میزان تکرار وقوع سیگنال‌های صوتی منتشر شده درون لوله‌ها و مخازن، آشکارسازی نشتی را انجام می‌دهند اما پژوهشگران دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف تحت نظر دکتر مهرداد شریف بختیار موفق شدند با تحلیل دقیقتر داده‌ها و انجام آزمایش‌های متعدد جهت نمونه برداری از سیگنال‌های صوتی از انواع مختلف نشتی در شرایط واقعی، الگوریتمی را توسعه دهند که نه تنها با سرعت و دقت بالاتری، بروز نشتی را گزارش می‌دهد بلکه قادر است نوع آن را نیز مشخص کند.

مجید احدی، مجری پروژه در رساله دکتری خود تحت عنوان «شناسایی نشتی با استفاده از پردازش سیگنالهای منتشر شده صوتی در محیطهای پر فشار و کم» عنوان می‌کند که هم اکنون در روشهای موجود اساساً به سیگنالهای ایجاد شده صوتی ناشی از نشتی، به عنوان وقایعی با رفتار تصادفی نگریسته می شود که صرفاً با بررسی شدت و میزان تکرار وقوع آنها آشکار سازی انجام میگردد این در حالی است که در طرح پیشنهادی به سیگنالهای منتشر شده به شکل بسته های داده نگریسته می‌شود که علاوه بر تشخیص وقوع نشتی از روی میزان تکرار و شدت آن، به کمک تحلیل و یا به عبارت دیگر رمزگشائی بسته‌های داده می‌توان اطلاعات مهم دیگری از جمله نوع نشتی را تشخیص داد. همچنین در این روش به دلیل آشکارسازی بر اساس نوع سیگنال، زمان آشکار سازی نسبت به روش‌های موجود بسیار کوتاه تر و قابل اطمینان تر خواهد شد.

به گفته احدی، در این تحقیق سه گام اساسی برای تحلیل، دسته بندی و رمز گشایی سیگنالهای مورد نظر انجام شده است. پژوهشگران ابتدا مطالعات جامعی در مورد انتشار امواج صوتی در محیطهای مورد نظر از جمله لوله های انتقال سیال انجام دادند تا به کمک آن امکان پذیری شناسائی نشتی و شرایط لازم جهت پیاده سازی آشکارساز را معین کنند. در گام دوم، پس از فراهم کردن امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز که بخشی از آنها توسط مجریان طراحی و ساختاه شد، داده‌های واقعی از نشتی های مختلف از پیش تعیین شده در محیط تحت فشار قابل کنترل جمع آوری شده و بر اساس آن رابطه نشتی و سیگنال منتشره به کمک روش‌های مختلف ریاضی تحلیل و رمز گشایی شد. همچنین در گام دوم پایگاه داده از داده‌های واقعی ایجاد شده که این داده‌ها بر اساس شرایط مختلف محیط آزمون جمع آوری و دسته بندی شده است. در گام سوم با توجه به نتایج بدست آمده، الگوریتم جدیدی برای پردازش داده به منظور ایجاد یک سامانه کاربردی با قابلیت‌های شناسائی نوع نشتی، تشخیص دقیق‌تر و سریع‌تر زمان وقوع ارائه شده است.

/ایسنا.

اوقات شرعی