طراحی مدل توسعه شبکه انتقال برق در مزارع بادی

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، مدل‌های ریاضی جدیدی را توسعه داده‌اند که می‌توانند برای تقویت و توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن اتصال بهینه مزارع بادی در دوره‌های زمانی میان مدت و بلند مدت به کار روند.

 

 

وفاق نیوز - مزارع توربین‌های بادی که برای تولید انرژی برق تجدید پذیر احداث می‌شوند برای اتصال به شبکه انتقال برق با یک مساله بنیادی مواجه هستند. کنترل باد در دست انسان نیست و به همین دلیل میزان تولید برق از این مزارع همواره با عدم قطعیت همراه است. چنین واقعیتی نیاز به تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت مناسب با شرایط مزارع بادی برای توسعه شبکه انتقال برق را می‌طلبد. کاری که پژوهشگران دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تلاش کردند تا با ارائه مدلهای جدید ریاضی آن را به انجام برسانند.

مرتضی طاهرخانی طی پروژه دکتری خود که با راهنمایی دکتر سید حمید حسینی انجام شده نگاهی ویژه به دو جنبه مهم مزارع بادی در شبکه‌های قدرت شامل اتصال بهینه و عدم قطعیت توان خروجی داشته و با توجه به این جنبه‌ها به ارایه مدل‌های جدیدی برای تقویت و توسعه شبکه انتقال در دوره‌های زمانی میان مدت و بلند مدت پرداخته است.

به گفته وی تعیین ظرفیت بهینه نصب شده مزارع بادی و ظرفیت بهینه خطوط متصل کننده این مزارع به شین‌های شبکه انتقال در کنار مشخص کردن آرایش بهینه اضافه شدن خطوط جدید به شبکه انتقال با در نظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی و امنیتی سیستم از اهداف اصلی مدل‌های پیشنهادی می‌باشند.

در این مدل‌ها اثرات توسعه بهینه مزارع بادی در شبکه بر روند اضافه شدن خطوط جدید انتقال مورد بررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر وجود عدم قطعیت در تولید مزارع بادی در شبکه، اهمیت زیادی در تعیین آرایش خطوط جدید شبکه و دیگر خروجی‌های مدل توسعه شبکه انتقال دارد و منجر به بالا رفتن ریسک در سرمایه‌گذاری‌ برای طرح‌های بهینه می‌شود. از این رو به منظور ارزیابی ریسک پارامترهای غیر قطعی در سرمایه‌گذاری از یک روش علمی برای مدل سازی عدم قطعیت در کنار بار مصرفی شبکه استفاده می‌شود. هدف این مدل که بر اساس دو سیاست سرمایه‌گذاری ریسک پذیر و ریسک گریز بیان می‌شود، ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک طرح‌های بهینه توسعه شبکه انتقال است.

/ایسنا.

اوقات شرعی